Produkcija Konferencija

Event Savjetovanje

Istraživanje tržišta

Digitalne event usluge

Profesionalni, inovativni, međunarodni događaji i istraživanja

Od 2007. godine bavimo se produkcijom B2B događaja po cijelome svijetu. Mi smo Vaš partner za kreiranje sadržaja, formata za realizaciju te financijskoga, marketinškoga, operativnoga, tehnološkoga i prodajnoga plana za B2B događaj u bilo kojem sektoru. Imamo znanje i mogućnosti objektivno sagledati sve izazove, perspektive i potencijale Vaše ideje te na temelju toga organizirati optimalno događanje. Pored navedenoga, za Vaše događanje osiguravamo suvremenu digitalnu produkciju, kao što su videomaterijali, dizajn i pripreme internetskih platformi, aplikacije samoga događanja i slično. Posjetite nas i uživajte u svom savršenom B2B događanju – sve ostalo prepustite nama!

Saznaj više

This site uses the so-called cookies to ensure better user experience and functionality. By using our site you agree to using cookies. Learn more about cookies.

I AGREE